Tot slot in het engels Vertaling van "tot slot" in Engels

Tot slot in het engels, inhoudsopgave

And finallythe Big Bang.

Come vincere alla slot online

Let me conclude by saying that will be critical for the Middle East. Let me conclude by saying that this House, in the Moscovici report, called for better protection for minorities.

vertaling en definitie "tot slot", woordenboek Nederlands-Nederlands online

Lastly, I would also like to say that I am a little bit sad about what some speakers have said. Finallythe Mastorakis report includes worthwhile special proposals.

Casino fandango easter brunch

Registreer slot machines hungary meer voorbeelden te zien Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term. Terrorism must not be allowed to win.

Herewith, therewith, hereby — Dit zijn voorbeelden van verbindingswoorden die niet vaak gebruikt worden.

Casino close to bethesda md

Tot slot wil ik nog zeggen dat het opleggen van de staatstaal in Tibet een uiterst onrustwekkende zaak is. Zonder verbindingswoorden vormt je tekst geen geheel.

Ook in de database

Tot slot wil ik nog zeggen dat het Europees Parlement in het verslag-Moscovici heeft opgeroepen tot betere bescherming van minderheden. En tot slot, de oerknal Finally, I would like to say that I also believe it would be useful to involve the Council Presidency in such discussions.

Tot slot wil ik nog zeggen dat we rekening houden met dierenwelzijnkwesties en aspecten in verband met het fokken van zoogdieren en het kweken van vogels.

Casino charges

Tot slot wil ik nog zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat het ratificatieproces door zal gaan, want alle parlementen hebben het Verdrag geratificeerd. Gevonden zinnen matching zin tot slot.

Europarl8 Wat is de logica - ik heb het niet over de rechtvaardiging, maar de logica - achter een besluit dat onmiddellijk heeft geleid tot het opnieuw oplaaien van het geweld - met de tragische aanslag in Tel Aviv waarbij tien slachtoffers vielen en die een schending van het bestand van Hamas betekent; tot een humanitaire crisis in Gaza en op de westelijke Jordaanoever - zonder dat men beschikte over een onmiddellijk uitvoerbaar, alternatief plan; tot het feit dat Palestina afglijdt richting Iran, juist nu de mislukte onderhandelingen over kernenergie met dat land het ergste doen vrezen, en tot slot tot de politieke verzwakking van Mahmoud Abbas die, als wij hem al te openlijk steunen, het risico loopt als een marionet van het Westen te worden beschouwd?

Je lezer zal een tekst niet begrijpen als de verbindingswoorden niet kloppen. Mijnheer de Voorzitter, tot slot wil ik nog zeggen dat ik blij ben met de aandacht die de rapporteur vestigt op Turkije en ook op Cyprus.

Ontvang gratis tips in je mailbox

Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Tot slot wil ik nog zeggen dat in deze uitdaging beide partijen verantwoordelijkheden hebben. Tot slot wil ik nog zeggen dat de woorden van sommige sprekers mij droevig stemmen.

Seneca niagara casino dining